Περιήγηση: Ριζοσπάστης

Επικαιρότητα
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ — ΕΚΤΡΩΜΑ: Ψέματα και λαθροχειρίες για να κρυφτεί η φοροεξόντωση των μικρών επαγγελματιών

🤔  Συκο­φα­ντί­ες, κοι­νω­νι­κός αυτο­μα­τι­σμός, fake news και λαθρο­χει­ρί­ες επι­στρα­τεύ­ει η κυβέρ­νη­ση, προ­πα­γαν­δί­ζο­ντας το νομο­σχέ­διο φορο­ε­ξό­ντω­σης που φέρ­νει για μικρούς επαγ­γελ­μα­τί­ες, αυτοαπασχολούμενους…

Διεθνή
Όσο δεν πάει…

Η κατά­πτυ­στη από­φα­ση της ελλη­νι­κής κυβέρ­νη­σης να κάνει απο­χή στην ψηφο­φο­ρία για το ψήφι­σμα του ΟΗΕ που ζητά­ει κατά­παυ­ση του…

Διεθνή
Ριζοσπάστης: Ο Παλαιστινιακός λαός αξίζει την αλληλεγγύη και τη στήριξη κάθε ανθρώπου που απεχθάνεται το άδικο _ ΚΚΕ–ΚΝΕ ‑Κινητοποιήσεις & πολύμορφες δράσεις

Αύριο η μεγά­λη κινη­το­ποί­η­ση συν­δι­κά­των και φορέ­ων της Αττι­κής στην Ελευ­σί­να, στις 7.30 μ.μ., στην πλα­τεία Ευμολ­πι­δών, για να μη…

Επικαιρότητα
Αλλού τα κακαρίσματα…

«Λάμπουν» πριν καλά καλά ανα­λά­βουν καθή­κο­ντα οι «προ­ο­δευ­τι­κές υπο­ψη­φιό­τη­τες» που στή­ρι­ξαν στις πρό­σφα­τες τοπι­κές εκλο­γές ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και λοι­πές δυνάμεις.…

Πολιτική
Β. Τομπουλίδης: Με τον λαό και τις ανάγκες του, απέναντι στους σχεδιασμούς για τα συμφέροντα των ομίλων

Συνέ­ντευ­ξη στον «Ριζο­σπά­στη του Σαβ­βα­το­κύ­ρια­κου» παρα­χώ­ρη­σε ο υπο­ψή­φιος δήμαρ­χος της «Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης» στη Θεσ­σα­λο­νί­κη, Βασί­λης Τομπου­λί­δης, την οποία και αναδημοσιεύουμε: —…