Περιήγηση: Ριτσώνα

Κοινωνία
Ο δημόσιος διάλογος για την αποτέφρωση, οι αντιδράσεις, θέση της Εκκλησίας και το πρώτο αποτεφρωτήριο στη Ριτσώνα

Το αίτη­μα για την καύ­ση των νεκρών στην Ελλά­δα μετρά πλέ­ον δεκα­ε­τί­ες, όμως προ­σέ­κρουε (και προ­σκρού­ει) στη σθε­να­ρή αντί­δρα­ση της Εκκλησίας.…