Περιήγηση: Ροδόπη

Επικαιρότητα
Παράταση των πρόσθετων περιοριστικών μέτρων μέχρι τις 18 Ιανουαρίου σε Δυτική Αττική, Κοζάνη, Ροδόπη και Κάλυμνο

Την παρά­τα­ση των πρό­σθε­των περιο­ρι­στι­κών μέτρων μέχρι τις 18 Ιανουα­ρί­ου στους δήμους Ασπρο­πύρ­γου, Ελευ­σί­νας της Δυτι­κής Αττι­κής, στους δήμους Εορδαίας,…

Πολιτική
Καταγγελία για το ΜεΡΑ25: Τηλεφωνικές ενοχλήσεις σε δηλωμένο φίλο-ψηφοφόρο του ΚΚΕ για να… κατέβει βουλευτής

Η Επι­τρο­πή Περιο­χής Αν. Μακε­δο­νί­ας και Θρά­κης του ΚΚΕ εξέ­δω­σε την εξής ανα­κοί­νω­ση για την τυχο­διω­κτι­κή στά­ση του κόμ­μα­τος Βαρου­φά­κη (ΜΕΡΑ 25)…