Περιήγηση: ρομά

Κοινωνία
Πάτρα: Απάνθρωπη, ρατσιστική συμπεριφορά σε βάρος 35χρονου Ρομά με νοητικά προβλήματα — Διαψεύδει ο ίδιος

Απο­τρό­παιο περι­στα­τι­κό σε βάρος Ρομά φέρε­ται να σημειώ­θη­κε στην Πάτρα. Συγκε­κρι­μέ­να, σύμ­φω­να με τοπι­κά ΜΜΕ, την παρα­μο­νή της Πρω­το­χρο­νιάς, ένας…

Επικαιρότητα
Θεσσαλονίκη: Απολογήθηκε εκ νέου ο μπάτσος για το δολοφονικό πυροβολισμό του 16χρονου και αφέθηκε ελεύθερος

Ενώ­πιον του 1ου τακτι­κού ανα­κρι­τή Θεσ­σα­λο­νί­κης βρέ­θη­κε εκ νέου ο 34χρονος αστυ­νο­μι­κός που κατη­γο­ρεί­ται ότι πυρο­βό­λη­σε και τραυ­μά­τι­σε θανά­σι­μα τον…

Επικαιρότητα
Θεσσαλονίκη: Ελεύθερος ο μπάτσος της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. για το δολοφονικό πυροβολισμό του 16χρονου Ρομά

Ελεύ­θε­ρος με περιο­ρι­στι­κό όρο αφέ­θη­κε ο 34χρονος αστυ­νο­μι­κός της ομά­δας ΔΙ.ΑΣ. που κατη­γο­ρεί­ται για τον θανά­σι­μο πυρο­βο­λι­σμό του 16χρονου Ρομά…

Κοινωνία
Κίνηση Αποστράτων Αστυνομικών: Η πολιτική της καταστολής υπεύθυνη για τον θάνατο του 16χρονου Ρομά

«Η πολι­τι­κή της κατα­στο­λής, κύρια υπεύ­θυ­νη για τον θάνα­το του 16χρονου» σημειώ­νει η Κίνη­ση Απο­στρά­των Αστυ­νο­μι­κών για τον θάνα­το του…