Περιήγηση: ρομά

Ματιές στην Επικαιρότητα
Νέα παρέμβαση Θεοδωρικάκου — Άδωνη υπέρ των 7 αστυνομικών εμπλεκόμενων στην φονική καταδίωξη στο Πέραμα

Την ικα­νο­ποί­η­σή του για την από­φα­ση να αφε­θούν ελεύ­θε­ροι χωρίς όρους οι επτά αστυ­νο­μι­κοί, οι οποί­οι συμ­με­τεί­χαν στην αιμα­τη­ρή καταδίωξη…

Επικαιρότητα
Καταδίωξη στο Πέραμα: Ελεύθεροι χωρίς περιοριστικά μέτρα οι 7 αστυνομικοί

Ελεύ­θε­ροι χωρίς περιο­ρι­στι­κά μέτρα αφέ­θη­καν με σύμ­φω­νη γνώ­μη ανα­κρι­τή και εισαγ­γε­λέα οι επτά αστυ­νο­μι­κοί της ομά­δας ΔΙΑΣ που συμ­με­τεί­χαν στην…

Επικαιρότητα
Φονική καταδίωξη στο Πέραμα: Ολοκληρώθηκε η απολογία αστυνομικών, αναμένεται απόφαση ανακρίτριας-εισαγγελέα

Μετά από 11 ώρες, ολο­κλη­ρώ­θη­καν οι απο­λο­γί­ες των επτά αστυ­νο­μι­κών στην 4η τακτι­κή ανα­κρί­τρια Πει­ραιά που κατη­γο­ρού­νται για το θάνατο…

Ατέχνως
στο Πέραμα Παρουσιάστηκε ο 15χρονος
Featured Video Play Icon
Φονική καταδίωξη στο Πέραμα: «Σταματήσαμε, σηκώσαμε τα χέρια ψηλά και μας πυροβόλησαν»

«Μόλις στα­μα­τή­σα­με βάλα­με τα χέρια ψηλά κι αυτοί μας πυρο­βο­λή­σα­νε…» ανέ­φε­ρε ο 14χρονος Ρομά που επέ­βαι­νε στο αυτο­κί­νη­το κατά την αιματηρή…

Κοινωνία
Φονική καταδίωξη στο Πέραμα: Στην εισαγγελία Πειραιά οι επτά αστυνομικοί

Υπό δρα­κό­ντεια μέτρα ασφα­λεί­ας οδη­γού­νται στην ανα­κρί­τρια Πει­ραιά οι επτά αστυ­νο­μι­κοί, έξι αστυ­φύ­λα­κες και ένας αξιω­μα­τι­κός (υπα­στυ­νό­μος), που συμ­με­τεί­χαν στην…

Κοινωνία
Πέραμα: Οι ΔΙΑΣ ήξεραν ότι στο αυτοκίνητο ήταν Ρομά — Είχαν εντολή από το κέντρο να σταματήσουν την καταδίωξη

Συνε­χί­ζο­νται οι αντι­δρά­σεις για τον θάνα­το του 18χρονου Ρομά Νίκου Σαμπά­νη, από αστυ­νο­μι­κά πυρά. Την ίδια ώρα εντύ­πω­ση έχουν προκαλέσει…

Επικαιρότητα
Επεισόδια ΜΑΤ με Ρομά σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στα Μέγαρα

 Τέσ­σε­ρις αστυ­νο­μι­κοί τραυ­μα­τί­στη­καν κατά τη διάρ­κεια επει­σο­δί­ων, τα ξημε­ρώ­μα­τα, στα Μέγα­ρα, σε συγκέ­ντρω­ση δια­μαρ­τυ­ρί­ας για τον θάνα­το 20χρονου στο περιστατικό…