Περιήγηση: ρομά

Επικαιρότητα
Θεσσαλονίκη: Συλλαλητήριο το απόγευμα για τον εν ψυχρώ πυροβολισμό του 16χρονου Ρομά

Συλ­λα­λη­τή­ριο σήμε­ρα στις 6 μ.μ. στο Άγαλ­μα Βενι­ζέ­λου στη Θεσ­σα­λο­νί­κη διορ­γα­νώ­νουν εργα­τι­κά Σωμα­τεία και Φοι­τη­τι­κοί Σύλ­λο­γοι, καταγ­γέλ­λο­ντας τον εν ψυχρώ…

Επικαιρότητα
Προφυλάκιση του αστυνομικού που πυροβόλησε τον 16χρονο Ρομά ζητά ο εισαγγελέας

Την προ­φυ­λά­κι­ση του αστυ­νο­μι­κού της ομά­δας ΔΙ.ΑΣ. που κατη­γο­ρεί­ται για τον πυρο­βο­λι­σμό του 16χρονου Ρομά, στη διάρ­κεια κατα­δί­ω­ξης, ειση­γεί­ται ο…

Επικαιρότητα
Απολογείται ο αστυνομικός που πυροβόλησε εν ψυχρώ τον 16χρονο Ρομά — Κούγιας: «δεν έχει μετανιώσει για κάτι»

Σε εξέ­λι­ξη είναι η απο­λο­γία του αστυ­νο­μι­κού της ομά­δας ΔΙ.ΑΣ. που πυρο­βό­λη­σε εν ψυχρώ τον 16χρονο Ρομά, στη διάρ­κεια καταδίωξης,…