Περιήγηση: Ρομπέρτο Αλβίμ

Διεθνή
Βραζιλία: Υπουργός της κυβέρνησης Μπολσονάρου ζήλεψε τη… δόξα του Γκέμπελς

Σάλο έχει προ­κα­λέ­σει τις τελευ­ταί­ες ώρες στη Βρα­ζι­λία η απο­κά­λυ­ψη ότι ο υπουρ­γός πολι­τι­σμού της ακρο­δε­ξιάς κυβέρ­νη­σης Μπολ­σο­νά­ρου, Ρομπέρ­το Αλβίμ,…