Περιήγηση: Ρουσλάν Στέφαντσουκ

Επικαιρότητα
Ουκρανία: Η βουλή ενέκρινε νομοσχέδιο που απαγορεύει κόμματα που θεωρεί «φιλορωσικά»

Το ουκρα­νι­κό κοι­νο­βού­λιο ενέ­κρι­νε σε πρώ­τη ανά­γνω­ση νομο­σχέ­διο για την απα­γό­ρευ­ση κομ­μά­των που η κυβέρ­νη­ση της χώρας κατη­γο­ρεί ότι έχουν…