Περιήγηση: ροχές

Επικαιρότητα
Ο «Ιανός» έχει «μάτι» 50 χιλιομέτρων και ανέμους με μέση ένταση 90 χλμ/ώρα — Μικρής έκτασης τα προβλήματα το βράδυ

Ο Μεσο­γεια­κός Κυκλώ­νας “Ιανός”, που κινή­θη­κε προς τη χώρα μας, εμφα­νί­ζει στο κέντρο του ένα “μάτι” ‑δηλα­δή απου­σία νεφών- σε…