Περιήγηση: Ρούλα Πισπιρίγκου

Κοινωνία
Αναισθησιολόγος στη δίκη Πισπιρίγκου: «Όρμησα στο θάλαμο, το παιδί δεν είχε σφυγμό. Έγινε έκρηξη στο κεφάλι μου»

Λεπτό προς λεπτό περιέ­γρα­ψε στη δίκη της Ρού­λας Πισπι­ρί­γκου την αγω­νιώ­δη και απελ­πι­σμέ­νη για αρκε­τή ώρα προ­σπά­θεια ανά­νη­ψης της Τζωρτζίνας…

Κοινωνία
Δίκη Πισπιρίγκου: «Εξέτασα τη Τζωρτζίνα και δεν βρήκα κάτι», κατέθεσε παιδίατρος που εξέτασε το παιδί

Την κλι­νι­κή εικό­να της Τζωρ­τζί­νας λίγες ώρες πριν υπο­στεί την ανα­κο­πή που την άφη­σε τετρα­πλη­γι­κή περιέ­γρα­ψε, στη δίκη της Ρούλας…

Κοινωνία
Δίκη Ρ. Πισπιρίγκου: Μήνυση για ευθύνες των γιατρών που οδήγησαν στην ανακοπή της Τζωρτζίνας κατέθεσε ο συνήγορος της κατηγορουμένης

Με μήνυ­ση κατά των για­τρών του Καρα­μαν­δά­νειου Νοσο­κο­μεί­ου για ευθύ­νες που οδή­γη­σαν τον Απρί­λιο του 2021 στην ανα­κο­πή της Τζωρτζίνας…

Κοινωνία
Ρούλα Πισπιρίγκου: Να δικαστεί για τις δολοφονίες Μαλένας και Ίριδας εισηγείται ο εισαγγελέας

Να δικα­στεί η Ρού­λα Πισπι­ρί­γκου και για τους θανά­τους και των δύο μικρό­τε­ρων παι­διών της ειση­γεί­ται προς το Συμ­βού­λιο Πλημμελειοδικών…

Κοινωνία
Δίκη Ρούλας Πισπιρίγκου: «Αναρωτιόμασταν τι έγινε, δεν υπήρχε καμία αιτία για την ανακοπή της Τζωρτζίνας»

Σε υψη­λούς τόνους συνε­χί­στη­κε η δίκη της Ρού­λας Πισπι­ρί­γκου ενώ­πιον του ΜΟΔ όπου κατέ­θε­σε η παι­δί­α­τρος, διευ­θύ­ντρια του Καραμανδάνειο,υ Κατερίνα…

Κοινωνία
Ρ. Πισπιρίγκου: Προφυλακιστέα και για τους θανάτους της Μαλένας και της Ίριδας

Δεύ­τε­ρο ένταλ­μα προ­σω­ρι­νής κρά­τη­σης εκδό­θη­κε για την Ρού­λα Πισπι­ρί­γκου που κρί­θη­κε προ­φυ­λα­κι­στέα και για τους θανά­τους και των δύο μικρότερων…

Επικαιρότητα
Ρούλα Πισπιρίγκου: Στην Ανακρίτρια για την Μαλένα και την Ίριδα- Το μεσημέρι στο ΜΟΔ για την Τζωρτζίνα

Στις 9 το πρωί η Ανα­κρί­τρια που ερευ­νά τους θανά­τους των μικρό­τε­ρων κορι­τσιών της οικο­γέ­νειας Δασκα­λά­κη ανα­μέ­νει την κατη­γο­ρού­με­νη μητέρα…