Περιήγηση: Ρωμιοσύνη

Εκδηλώσεις
ΠΕΚΑΜ: Την Κυριακή στη Μακρόνησο το «Καπνισμένο Τσουκάλι» με τη «Ρωμιοσύνη»

Η Πανελ­λή­νια Ενω­ση Κρα­του­μέ­νων Αγω­νι­στών Μακρο­νή­σου (ΠΕΚΑΜ) πραγ­μα­το­ποιεί την ετή­σια επί­σκε­ψη — προ­σκύ­νη­μα στη Μακρό­νη­σο την Κυρια­κή 11 Ιού­νη. Για τη συμ­με­το­χή στην…