Περιήγηση: Ρωμύλος Αυδής

Επιστήμη
Ομάρ Καγιάμ…

Γρά­φει ο Ρωμύ­λος Αυδής // Ολό­κλη­ρο τ’ όνο­μά του είναι: Γκι­ιατ αντ-Ντιν Αμπούλ Φατχ Ουμάρ ιμπν Ιμπρα­χίμ αλ-Καγιάμ Νισα­που­ρί. Γεννήθηκε…