Περιήγηση: Ρωσία ΝΑΤΟ

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
ΚΚΕ-Ευρωκοινοβούλιο: Ο ιμπεριαλιστικός πόλεμος στην Ουκρανία αποτέλεσμα της κλιμάκωσης της σύγκρουσης ΝΑΤΟ, ΗΠΑ, ΕΕ με τη Ρωσία

Στη συζή­τη­ση σχε­τι­κά με τον «έναν χρό­νο από τον πόλε­μο στην Ουκρα­νία» στην Ολο­μέ­λεια του Ευρω­κοι­νο­βου­λί­ου στο Στρα­σβούρ­γο παρε­νέ­βη η…

Απόψεις
Η στάση των κομμουνιστών απέναντι στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο της Ουκρανίας

Γρά­φει ο Νίκος Μότ­τας // Η ενδοι­μπε­ρια­λι­στι­κή δια­μά­χη μετα­ξύ των δυνά­με­ων του Ευρω­α­τλα­ντι­σμου (ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ) και της Ρωσί­ας με επί­κε­ντρο την Ουκρανία…

Διεθνή
«Ο Πούτιν μπορεί να είναι το καλύτερο πράγμα που έχει συμβεί ποτέ στο ΝΑΤΟ»

Ως το καλύ­τε­ρο «πράγ­μα» για τη ιμπε­ρια­λι­στι­κή Βορειο­α­τλα­ντι­κή Συμ­μα­χία χαρα­κτη­ρί­ζει τον Βλα­ντι­μίρ Πού­τιν ο πρώ­ην ανώ­τα­τος διοι­κη­τής του ΝΑΤΟ Τζέιμς…