Περιήγηση: Ρωσία

Διεθνή
Ρωσία: «Ζωντανός νεκρός» ο ναύαρχος Σοκολόφ – Εμφανίστηκε σε βιντεοδιάσκεψη με τον υπ. Άμυνας Σεργκέι Σοϊγκού

Ο ναύ­αρ­χος Βίκτορ Σοκο­λόφ, διοι­κη­τής του ρωσι­κού Στό­λου της Μαύ­ρης Θάλασ­σας και ένας από τους κορυ­φαί­ους αξιω­μα­τι­κούς του ρωσι­κού Πολεμικού…

Διεθνή
Η Μόσχα κατηγορεί το Γερεβάν ότι κάνει “τεράστιο λάθος” που απομακρύνεται από τη Ρωσία (και στρέφεται στη Δύση)

Η Ρωσία ‑στο φόντο των γεω­πο­λι­τι­κών αντα­γω­νι­σμών- κατη­γό­ρη­σε σήμε­ρα τις αρμε­νι­κές αρχές ότι επι­διώ­κουν να “κατα­στρέ­ψουν” τις σχέ­σεις ανά­με­σα στις…

Διεθνή
Πόλεμος στην Ουκρανία: Ουκρανική πυραυλική επίθεση στο αρχηγείο του ρωσικού στόλου της Μαύρης Θάλασσας

Του­λά­χι­στον ένας πύραυ­λος έπλη­ξε το αρχη­γείο του ρωσι­κού στό­λου της Μαύ­ρης Θάλασ­σας στο κρι­μαϊ­κό λιμά­νι της Σεβα­στού­πο­λης, ανα­κοί­νω­σε ο τοπικός…

Διεθνή
Ευρωπαϊκή Κομμουνιστική Πρωτοβουλία: Ένας “κύκλος” έκλεισε — ένας νέος ανοίγει

Πέρα­σαν 10 χρό­νια από τότε που το ΚΚΕ πρω­το­στά­τη­σε στη συγκρό­τη­ση της Ευρω­παϊ­κής Κομ­μου­νι­στι­κής Πρω­το­βου­λί­ας (ΕΚΠ), όπου συμ­με­τεί­χαν 31 Κομμουνιστικά…

Απόψεις
Τερματίζει τη λειτουργία της η Ευρωπαϊκή Κομμουνιστική Πρωτοβουλία — Ο ρόλος των οπορτουνιστικών δυνάμεων

Γρά­φει ο Νίκος Μότ­τας // Δυστυ­χώς, ο δια­βρω­τι­κός και υπο­νο­μευ­τι­κός ρόλος του οπορ­του­νι­σμού στο διε­θνές κομ­μου­νι­στι­κό κίνη­μα έκα­νε και πάλι την εμφάνισή…

Διεθνή
Κούβα: Καταγγέλλει δίκτυο στρατολόγησης μισθοφόρων για τη σύγκρουση στην Ουκρανία

Σε μια σημα­ντι­κή ανα­κοί­νω­ση — καταγ­γε­λία προ­χώ­ρη­σε το υπουρ­γείο Εξω­τε­ρι­κών της Κού­βας τη Δευ­τέ­ρα, απο­κα­λύ­πτο­ντας και καταγ­γέλ­λο­ντας δίκτυο που λει­τουρ­γεί από τη Ρωσία και επιχειρεί…

Διεθνή
Πόλεμος στην Ουκρανία: Η Ρωσία ισχυρίζεται ότι κατέστρεψε τέσσερα ταχύπλοα με Ουκρανούς καταδρομείς στη Μαύρη Θάλασσα

Η Μόσχα έκα­νε γνω­στό πως κατά τη διάρ­κεια της νύχτας οι ένο­πλες δυνά­μεις της κατέ­στρε­ψαν στη Μαύ­ρη Θάλασ­σα τέσ­σε­ρα ταχύπλοα…