Περιήγηση: Ρωσοφοβία

Διεθνή
Γερμανία: Αίθουσα συναυλιών δεν δέχεται Ρώσους μουσικούς που τάσσονται υπέρ του Κρεμλίνου

Αίθου­σα συναυ­λιών του Ντόρ­τμουντ απα­γο­ρεύ­ει να συμ­με­τά­σχουν σε συναυ­λία ρώσοι μου­σι­κοί που τάσ­σο­νται υπέρ του Κρεμ­λί­νου στον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο στην…

Ατέχνως
Σουηδία: Η εταιρία Arla αποσύρει το Kefir από τα ράφια επειδή στην συσκευασία απεικονίζεται η Κόκκινη Πλατεία

Γρά­φει ο Πάνος Αλε­πλιώ­της //  Η γνω­στή και στην χώρα μας εται­ρία γαλα­κτο­πα­ρα­γω­γών Arla απο­φά­σι­σε την Δεύ­τε­ρα 21/3 να απο­σύ­ρει στην…

Επικαιρότητα
Πόλεμος στην Ουκρανία: 1 στους 3 Έλληνες «κατανοούν» τους λόγους για τη ρωσική εισβολή

Παρά την έντο­νη αντι­ρω­σι­κή προ­πα­γάν­δα των τελευ­ταί­ων εβδο­μά­δων, που ορι­σμέ­νες φορές αγγί­ζει την ρωσο­φο­βι­κή υστε­ρία, ενα σημα­ντι­κό ποσο­στό των Ελλήνων…

Επικαιρότητα
Βρέθηκε ο θηλυκός «Πορτοσάλτε»: Αντικομμουνισμός και σεξισμός με αφορμή τις δηλώσεις Ζαχάροβα

Αθλιό­τη­τες με γερές δόσεις αντι­κομ­μου­νι­σμού αλλά και σεξι­σμού κατά της εκπρο­σώ­που του ρωσι­κού Υπουρ­γεί­ου Εξω­τε­ρι­κών εξα­πέ­λυ­σε με χθε­σι­νή της ανάρτηση…

Κινηματογράφος
Παρανοϊκή αντιρωσική υστερία: Αφαίρεσαν βραβείο από τον Κουστουρίτσα λόγω… δεσμών του με τη Ρωσία!

Η αντι­ρω­σι­κή υστε­ρία των τελευ­ταί­ων ημε­ρών ξεπερ­νά κάθε όριο, φτά­νο­ντας στο σημείο να αφαι­ρέ­σει βρα­βείο από τον σκη­νο­θέ­τη Εμίρ Κουστουρίτσα…