Περιήγηση: Ρωσόφωνοι πολιτοφύλακες

Διεθνή
Ανατολική Ουκρανία: Επιθέσεις του ουκρανικού στρατού καταγγέλλουν ρωσόφωνοι πολιτοφύλακες

Οι ρωσό­φω­νοι πολι­το­φύ­λα­κες στην ανα­το­λι­κή Ουκρα­νία κατη­γό­ρη­σαν σήμε­ρα τον στρα­τό ότι άνοι­ξε πυρ ενα­ντί­ον της περιο­χής που ελέγ­χουν τέσ­σε­ρις φορές…