Περιήγηση: Ρόδος

Κοινωνία
Ρόδος: Σε δίκη ο γυναικολόγος που κατηγορείται από 21 γυναίκες για σεξουαλικά εγκλήματα

Την παρα­πο­μπή σε δίκη ενώ­πιον Μικτού Ορκω­τού Δικα­στη­ρί­ου της Περι­φέ­ρειας του Εφε­τεί­ου Δωδε­κα­νή­σου του 65χρονου γυναι­κο­λό­γου – μαιευ­τή­ρα που καταμηνύθηκε…

Κοινωνία
Ρόδος: Εκατοντάδες χιλιάδες «χάπια των τζιχαντιστών» μέσα σε συσκευασίες με σβάστικα

Δύο τσου­βά­λια με περισ­σό­τε­ρα από 180.000 χάπια ‑πιθα­νόν- «Captagon», εντό­πι­σαν το μεση­μέ­ρι της περα­σμέ­νης Πέμ­πτης (13/1), στε­λέ­χη της Περι­φε­ρεια­κής Ομάδας…

Ματιές στην Επικαιρότητα
«Ήταν λίγο λάθος» λέει το πολύ καθίκι «άριστος» νεοδημοκράτης αντιπρόεδρος του Σωματείου Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ρόδου

«Ήταν λίγο λάθος» ‑σύμ­φω­να με το protothema.gr που επι­κα­λεί­ται επι­κοι­νω­νία μαζί του  λέει ο πολύ καθί­κης «άρι­στος» νεο­δη­μο­κρά­της αντι­πρό­ε­δρος του…

Επικαιρότητα
Ρόδος: Προφυλακίστηκαν οι δύο κατηγορούμενοι για κατασκοπεία

Προ­σω­ρι­νά κρα­τού­με­νοι κρί­θη­καν από­ψε μετά από τις «μαρα­θώ­νιες» απο­λο­γί­ες τους στην ανα­κρί­τρια Ρόδου, ο 35χρονος γραμ­μα­τέ­ας του Τουρ­κι­κού προ­ξε­νεί­ου στη…

Επικαιρότητα
Ρόδος: Συνελήφθησαν οι δύο που φέρονται να εμπλέκονται σε υπόθεση της κατασκοπείας

Συνε­λή­φθη­σαν σήμε­ρα Παρα­σκευή οι δύο που φέρο­νται να εμπλέ­κο­νται σε υπό­θε­ση της κατα­σκο­πεί­ας σε βάρος της χώρας, ο 35χρονος γραμ­μα­τέ­ας του…

Κοινωνία
Ρόδος: Σχηματισμός δικογραφίας σε βάρος δύο Ελλήνων πολιτών για κατασκοπεία

Με την κατη­γο­ρία της κατα­σκο­πεί­ας σχη­μα­τί­στη­κε δικο­γρα­φία σε βάρος δύο Ελλή­νων, από την Υπο­διεύ­θυν­ση Κρα­τι­κής Ασφά­λειας της Διεύ­θυν­σης Ασφά­λειας Αττικής.…