Περιήγηση: Ρόμπερτ Μπαρνς

Πρόσωπα
Ρόμπερτ Μπαρνς, δημιούργησε ένα πρωτότυπο είδος ποίησης που ήταν νέο σε ιδέες και περιεχόμενο

Ο Ρόμπερτ Μπαρνς, Σκο­τσέ­ζος ποι­η­τής, γεν­νή­θη­κε στις 25 Ιανουα­ρί­ου 1759. Γιος φτω­χής αγρο­τι­κής οικο­γέ­νειας, με στοι­χειώ­δη επί­ση­μη μόρ­φω­ση, κυρί­ως αυτο­δί­δα­κτος. Πατέ­ρας δώδε­κα παιδιών,…