Περιήγηση: Ρότζερ Γουότερς

Διεθνή
Οι Πολωνοί ακύρωσαν συναυλία του Ρότζερ Γουότερς λόγω των δηλώσεών του για τον πόλεμο στην Ουκρανία!!!

Οι συναυ­λί­ες του συνι­δρυ­τή των Pink Floyd Ρότζερ Γουό­τερς στην Κρα­κο­βία ακυ­ρώ­θη­καν, ανα­κοί­νω­σαν σήμε­ρα οι διορ­γα­νω­τές, εξαι­τί­ας των σχο­λί­ων που…

Πολιτισμός
Ρότζερ Γουότερς και Μπράιαν Ίνο στηρίζουν την αντιπολεμική συναυλία της Θεσσαλονίκης

Δυο διε­θνούς φήμης καλ­λι­τέ­χνες, ο Ρότζερ Γουό­τερς και ο Μπράιαν Ίνο, έχουν στεί­λει χαι­ρε­τι­στή­ρια μηνύ­μα­τα για την αντι­πο­λε­μι­κή συναυ­λία που…

Ματιές στην Επικαιρότητα
Παραπλανητικά — αντιδεοντολογικά «παιχνίδια» του ΑΠΕ με τους Pink Floyd

Πόλε­μος στην Ουκρα­νία: Τα κρα­τι­κά μέσα ενη­μέ­ρω­σης πλή­ρως ενσω­μα­τω­μέ­να στο πόλε­μο προ­πα­γάν­δας του Ευρω­ΝΑ­ΤΟϊ­κού μπλοκ επι­δί­δο­νται σε πρα­κτι­κές που καταπατούν…

Μουσική
Ο Ρότζερ Γουότερς στο τραγούδι του Βίκτορ Χάρα «Το δικαίωμα να ζεις ειρηνικά»

Ο Ρότζερ Γουό­τερς μοι­ρά­στη­κε στα μέσα κοι­νω­νι­κής δικτύ­ω­σης τη δική του εκδο­χή του τρα­γου­διού δια­μαρ­τυ­ρί­ας του Χιλια­νού τρα­γου­δι­στή-τρα­γου­δο­ποιού Βίκτορ Χάρα…

Επικαιρότητα
Ρότζερ Γουότερς: Θέλουμε να μετατραπεί η Βενεζουέλα σε άλλο ένα Ιράκ ή σε Συρία ή σε Λιβύη;

Στο παι­χνί­δι της ανα­τρο­πής Μαδού­ρο «παί­ζουν γερά» τόσο εκπρό­σω­ποι εκπρό­σω­ποι του μεγά­λου κεφα­λαί­ου όσο και καλλιτέχνες.Σήμερα γίνε­ται η λεγό­με­νη φιλανθρωπική…

Διεθνή
Ρότζερ Γουότερς, Pink Floyd: «Τα Λευκά Κράνη είναι μια ψεύτικη οργάνωση που προπαγανδίζει για τους τζιχαντιστές και τους τρομοκράτες»

 Επι­μέ­λεια Πάνος Αλε­πλιώ­της // O μπα­σί­στας των Pink Floyd, Roger Waters, κατά τη διάρ­κεια συναυ­λί­ας του την περα­σμέ­νη Παρα­σκευή 13/4 στη Βαρκελώνη,…