Περιήγηση: Ρώσοι συγγραφείς

Επικαιρότητα
Ουκρανία: Κυρώσεις στον πολιτισμό — Απαγορεύει έργα Ρώσων συγγραφέων και συνθετών

Το κοι­νο­βού­λιο της Ουκρα­νί­ας υπερ­ψή­φι­σε σήμε­ρα δύο νομο­σχέ­δια με τα οποία επι­βάλ­λο­νται περιο­ρι­σμοί στα ρωσι­κά βιβλία και τη μου­σι­κή, καθώς…