Περιήγηση: Σάββατο 2 Σεπτεμβρίου

Εκδηλώσεις
Πού θα πάμε, τι θα δούμε, τι θ’ ακούσουμε το Σάββατο 2 Σεπτεμβρίου

ΜΟΥΣΙΚΗ Ανα­βί­ω­ση βιο­μη­χα­νι­κού χώρου Στο πλαί­σιο των «Αισχυ­λεί­ων» πραγ­μα­το­ποιεί­ται εκδή­λω­ση-αφιέ­ρω­μα στην ανα­βί­ω­ση του βιο­μη­χα­νι­κού χώρου του Παλαιού Ελαιουρ­γεί­ου της Ελευσίνας…