Περιήγηση: Σάββατο 4 Νοεμβρίου

Εκδηλώσεις
Πού θα πάμε, τι θα δούμε, τι θ’ ακούσουμε το Σάββατο 4 Νοεμβρίου

ΜΟΥΣΙΚΗ Τα ρεμπέ­τι­κα της κιθά­ρας Ο δεξιο­τέ­χνης της κλα­σι­κής κιθά­ρας Δημή­τρης Μυστα­κί­δης παρου­σιά­ζει τα τέσ­σε­ρα Σάβ­βα­τα του Νοεμ­βρί­ου στο Γυά­λι­νο Μουσικό…