Περιήγηση: Σέρβια

Διεθνή
Ο Βούτσιτς κατηγορεί την Ουκρανία και χώρα της ΕΕ, για απειλές περί τοποθέτησης βομβών σε αεροσκάφη της Air Serbia

Ο σέρ­βος πρό­ε­δρος Αλε­ξά­νταρ Βού­τσιτς κατη­γό­ρη­σε χθες βρά­δυ την Ουκρα­νία και χώρα μέλος της Ευρω­παϊ­κής Ένω­σης, την οποία δεν κατονόμασε,…

Επικαιρότητα
Σερβία: Μεγάλη διαδήλωση ακροδεξιών-εθνικιστών υπέρ της Ρωσίας στο Βελιγράδι

Μεγά­λη συγκέ­ντρω­ση εθνι­κι­στι­κών και ακρο­δε­ξιών οργα­νώ­σε­ων υπέρ της Ρωσί­ας πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε χθές Παρα­σκευή στο κέντρο του Βελι­γρα­δί­ου. Οι δια­δη­λω­τές, κρα­τώ­ντας ρωσικές,…

Διεθνή
Σερβία: Επανεξελέγη πρόεδρος της Δημοκρατίας ο Αλεξάνταρ Βούτσιτς

Από τον πρώ­το γυρό επα­νε­κλέ­γε­ται πανη­γυ­ρι­κά ο Σέρ­βος πρό­ε­δρος Αλε­ξά­νταρ Βού­τσιτς. Σύμ­φω­να με ανε­πί­ση­μα απο­τε­λέ­σμα­τα που ανα­κοί­νω­σε η εται­ρία δημοσκοπήσεων…

Επικαιρότητα
Βελιγράδι: Κοινή αντιΝΑΤΟική διαδήλωση Σέρβων και Ελλήνων κομμουνιστών (ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ)

Κοι­νή δια­δή­λω­ση ενά­ντια στο ΝΑΤΟ και την ιμπε­ρια­λι­στι­κή επι­θε­τι­κό­τη­τα διορ­γά­νω­σαν χθες, Σάβ­βα­το 26 Μάρ­τη, στο Βελι­γρά­δι, Σέρ­βοι και Έλλη­νες κομμουνιστές…

Επικαιρότητα
Η αλήθεια για τους Κουβανούς στη Ζάκυνθο: Μαφιόζικο κύκλωμα λαθρεμπορίας με στόχο την Κούβα

Σε φάση κλι­μά­κω­σης μπαί­νουν το τελευ­ταίο διά­στη­μα οι πολύ­μορ­φοι σχε­δια­σμοί αμε­ρι­κα­νι­κών κέντρων ενά­ντια στην Κού­βα. Ήδη αντε­πα­να­στα­τι­κές ομά­δες, καθο­δη­γού­με­νες και…