Περιήγηση: Σέρτζιο Ματαρέλα

Διεθνή
Ιταλία: Επανεξελέγη Πρόεδρος της Δημοκρατίας ο Σέρτζιο Ματαρέλα

Οι Ιτα­λοί βου­λευ­τές, γερου­σια­στές και εκπρό­σω­ποι των περι­φε­ρειών επα­νε­ξέ­λε­ξαν τον πρό­ε­δρο της Ιτα­λι­κής Δημο­κρα­τί­ας Σέρ­τζιο Ματα­ρέ­λα για δεύ­τε­ρη θητεία με…