Περιήγηση: Σήφης Βαλυράκης

Επικαιρότητα
Ανθρωποκτονία καταγγέλλει η σύζυγος του Σήφη Βαλυράκη — Το Λιμενικό όρισε πραγματογνώμονα

Δικο­γρα­φία, για την οποία έχει ορι­στεί πραγ­μα­το­γνώ­μο­νας από το λιμε­νι­κό σώμα, προ­κει­μέ­νου να διε­ρευ­νη­θούν εξο­νυ­χι­στι­κά οι συν­θή­κες του θανά­του του…