Περιήγηση: Σίδερα σιδερώματος

Διεθνή
Στη Ρωσία βρέθηκαν σίδερα σιδερώματος ξένης προέλευσης με ενσωματωμένα συστήματα υποκλοπών

Ο διευ­θυ­ντής της Διεύ­θυν­σης ραδιοη­λε­κτρο­νι­κής βιο­μη­χα­νί­ας του υπουρ­γεί­ου Βιο­μη­χα­νί­ας και Εμπο­ρεί­ου Βασί­λι Σπακ δήλω­σε στους δημο­σιο­γρά­φους ότι στη Ρωσία βρέθηκαν…