Περιήγηση: Σακελλαροπούλου

Πολιτική
Αικατερίνη Σακελλαροπούλου: Ποια είναι η νέα Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

Η Αικα­τε­ρί­νη Σακελ­λα­ρο­πού­λου είναι η νέα Πρό­ε­δρος της Δημο­κρα­τί­ας μετά την εκλο­γή της στην ονο­μα­στι­κή ψηφο­φο­ρία που έγι­νε σήμε­ρα το πρωί σε…