Περιήγηση: Σαμος

Διεθνή
Σεισμός – Σμύρνη: Μεγαλώνει συνεχώς η λίστα των νεκρών — Συνεχίζεται η προσπάθεια διάσωσης εγκλωβισμένων

Ένας 70χρονος ανα­σύρ­θη­κε νωρίς σήμε­ρα το πρωί από τα ερεί­πια κτι­ρί­ου που είχε ισο­πε­δω­θεί στην δυτι­κή Τουρ­κία, όπου παρέ­μει­νε παγιδευμένος…

Ανακοινώσεις
Κοινή ανακοίνωση για τον καταστροφικό σεισμό από την ΚΝΕ και την Κομμουνιστική Νεολαία Τουρκίας

Σε κοι­νή ανα­κοί­νω­σή τους για τον κατα­στρο­φι­κό σει­σμό η ΚΝΕ και η Κομ­μου­νι­στι­κή Νεο­λαία Τουρ­κί­ας σημειώ­νουν: «Η Κομ­μου­νι­στι­κή Νεο­λαία Ελλά­δας και η Κομ­μου­νι­στι­κή Νεο­λαία Τουρ­κί­ας, από κοι­νού, εκφράζουμε…