Περιήγηση: Σαμπντόρια

Σκίτσα
Γέφυρα ανθρωπιάς…

Ο καλ­λι­τέ­χνης Caricaturella εμπνεύ­στη­κε από το θλι­βε­ρό δυστύ­χη­μα της κατάρ­ρευ­σης της γέφυ­ρας στη Γέφυ­ρα και δημιούρ­γη­σε αυτό το εκπλη­κτι­κό σκίτσο.…