Περιήγηση: Σαμποτάζ

Διεθνή
Και νέο σαμποτάζ στη Βενεζουέλα 💣 Η Κυβέρνηση της καταγγέλλει επίθεση στο μετρό του Καράκας

Το μετρό του Καρά­κας ανή­κει σε κρα­τι­κή επι­χεί­ρη­ση που παρέ­χει υπη­ρε­σί­ες στους κατοί­κους της πρω­τεύ­ου­σας της Βενε­ζου­έ­λας και της μητροπολιτικής…

Διεθνή
Βενεζουέλα: Δολοφονικό σαμποτάζ των ΗΠΑ η διακοπή στην ηλεκτροδότηση — Εισαγγελική έρευνα κατά Γκουαϊδό

«Ανα­κοι­νώ­νω το ξεκί­νη­μα μιας έρευ­νας ενα­ντί­ον του πολί­τη Χουάν Γκουαϊ­δό για φερό­με­νη εμπλο­κή του στη δολιο­φθο­ρά στο ηλε­κτρο­δο­τι­κό σύστη­μα της…