Περιήγηση: Σαντιάγο

Διεθνή
Χιλή: Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης το Σαντιάγο — Βίαιες συγκρούσεις διαδηλωτών και αστυνομίας

Ο πρό­ε­δρος της Χιλής Σεμπα­στιάν Πινιέ­ρα κήρυ­ξε κατά­στα­ση έκτα­κτης ανά­γκης στο Σαντιά­γο σήμε­ρα (βρά­δυ Παρα­σκευ­ής τοπι­κή ώρα) και ανέ­θε­σε σε στρα­τιω­τι­κό την…