Περιήγηση: Σαν σήμερα 1 Αυγούστου

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 1 Αυγούστου — Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία και δεν πρέπει να ξεχάσουμε

527 ο Ιου­στι­νια­νός Α’ στέ­φε­ται αυτο­κρά­το­ρας του Βυζα­ντί­ου. 1498 ο Χρι­στό­φο­ρος Κολόμ­βος πατά­ει το πόδι του για πρώ­τη φορά στην αμε­ρι­κα­νι­κή ενδοχώρα,…

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 1 Αυγούστου

527 ο Ιου­στι­νια­νός Α’ στέ­φε­ται αυτο­κρά­το­ρας του Βυζα­ντί­ου. 1498 ο Χρι­στό­φο­ρος Κολόμ­βος πατά­ει το πόδι του για πρώ­τη φορά στην αμε­ρι­κα­νι­κή ενδοχώρα,…