Περιήγηση: Σαν σήμερα 1 Δεκεμβρίου

Πρόσωπα
Νικολάι Ιβάνοβιτς Λομπατσέφσκι, κορυφαίος Ρώσος μαθηματικός

Την 1 Δεκεμ­βρί­ου 1792 γεν­νιέ­ται ο Νικο­λάι Ιβά­νο­βιτς Λομπα­τσέφ­σκι. Κορυ­φαί­ος Ρώσος μαθη­μα­τι­κός, θεμε­λιω­τής τη νεό­τε­ρης (υπερ­βο­λι­κής) γεω­με­τρί­ας. Το μεγά­λο έργο…

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 1 Δεκεμβρίου

1083 Γεν­νή­θη­κε η βυζα­ντι­νή πρι­γκί­πισ­σα και ιστο­ρι­κός, Άννα Κομνη­νή (Αλε­ξιά­δα) 1167 Οι μεγά­λες πόλεις της Βορεί­ου Ιτα­λί­ας σχη­μα­τί­ζουν τη Λίγκα της Λομβαρδίας.…