Περιήγηση: Σαν σήμερα 1 Οκτωβρίου

Θέατρο
Μαρία Φωκά: Μια ηθοποιός με αγωνιστική ιστορία — Συγκατηγορούμενη στη δίκη του Νίκου Μπελογιάννη

Οι άνθρω­ποι του θεά­τρου ζουν, υπάρ­χουν, ολο­κλη­ρώ­νο­νται και δικαιώ­νο­νται πάνω στη σκη­νή. Υπάρ­χουν όμως και καλ­λι­τέ­χνες που η προ­σω­πι­κό­τη­τά τους,…