Περιήγηση: Σαν σήμερα 10 Αυγούστου

Χορός
Γιάννης Φλερύ

Στις 10 Αυγού­στου 2001 έφυ­γε από τη ζωή ο χορο­γρά­φος και χορευ­τής Γιάν­νης Φλε­ρύ. Ο Γιάν­νης Φλε­ρύ έβα­λε τη σφραγίδα…

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 10 Αυγούστου — Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία και δεν πρέπει να ξεχάσουμε

1519 ξεκι­νούν από τη Σεβίλ­λη τα πέντε πλοία του Φερ­δι­νάν­δου Μαγ­γε­λά­νου, προ­κει­μέ­νου να περι­πλεύ­σουν την υδρό­γειο. 1675 ο βασι­λιάς της Βρε­τα­νί­ας Κάρολος…

Κινηματογράφος
«Συνοικία το όνειρο», λογοκρίθηκε και κατηγορήθηκε για «κομμουνιστική προπαγάνδα» γιατί έδειχνε «πολλήν φτώχεια»

Σαν σήμε­ρα 10 Αυγού­στου 1961 κάνει πρε­μιέ­ρα μετ’ εμπο­δί­ων η ται­νία του Αλέ­κου Αλε­ξαν­δρά­κη «Συνοι­κία το όνει­ρο», λογο­κρι­μέ­νη και πετσο­κομ­μέ­νη. Οσο…

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 10 Αυγούστου

1519 ξεκι­νούν από τη Σεβίλ­λη τα πέντε πλοία του Φερ­δι­νάν­δου Μαγ­γε­λά­νου, προ­κει­μέ­νου να περι­πλεύ­σουν την υδρό­γειο. 1675 ο βασι­λιάς της Βρε­τα­νί­ας Κάρολος…