Περιήγηση: Σαν σήμερα 10 Δεκεμβρίου

Προτεινόμενο
Σαν σήμερα 10 Δεκεμβρίου

969 Δολο­φο­νή­θη­κε ο αυτο­κρά­το­ρας του Βυζα­ντί­ου, Νικη­φό­ρος Φωκάς 1198 Πέθα­νε ο κορυ­φαί­ος άρα­βας φιλό­σο­φος Αβερ­ρό­ης 1520 Ο Μαρ­τί­νος Λού­θη­ρος καί­ει δημό­σια την Παπική…

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 10 Δεκεμβρίου

969 Δολο­φο­νή­θη­κε ο αυτο­κρά­το­ρας του Βυζα­ντί­ου, Νικη­φό­ρος Φωκάς 1198 Πέθα­νε ο κορυ­φαί­ος άρα­βας φιλό­σο­φος Αβερ­ρό­ης 1520 Ο Μαρ­τί­νος Λού­θη­ρος καί­ει δημό­σια την Παπική…