Περιήγηση: Σαν σήμερα 11 Ιουνίου

Stop Carre
Σαν σήμερα 11 Ιουνίου

1184 π.Χ. Η Τροία κυριεύεται και καίγεται από τους Αχαιούς, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Ερατοσθένη. https://atexnos.gr/%CE%BF%CF%83%CE%BF-%CF%85%CF%80%CE%AC%CF%81%CF%87%CE%BF%CF%85%CE%BD%CE%B5-%CE%B1%CF%87%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CE%AF-%CE%B8%CE%B1-%CF%85%CF%80%CE%AC%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%B9-%CE%BC%CE%B9%CE%B1-%CF%89/ 1572 Γεννιέται ο Αγγλος θεατρικός συγγραφέας…

Stop Carre
Σαν σήμερα 11 Ιουνίου

1184 π.Χ. Η Τροία κυριεύεται και καίγεται από τους Αχαιούς, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Ερατοσθένη. https://atexnos.gr/%CE%BF%CF%83%CE%BF-%CF%85%CF%80%CE%AC%CF%81%CF%87%CE%BF%CF%85%CE%BD%CE%B5-%CE%B1%CF%87%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CE%AF-%CE%B8%CE%B1-%CF%85%CF%80%CE%AC%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%B9-%CE%BC%CE%B9%CE%B1-%CF%89/ 1572 Γεννιέται ο…