Περιήγηση: Σαν σήμερα 11 Ιουνίου

Κινηματογράφος
Μιχάλης Κακογιάννης από τους σημαντικότερους σκηνοθέτες του ελληνικού σινεμά

Υπήρ­ξε ένας από τους σημα­ντι­κό­τε­ρους σκη­νο­θέ­τες του ελλη­νι­κού σινε­μά και του θεά­τρου και ένας δημιουρ­γός με τη μεγα­λύ­τε­ρη ανα­γνώ­ρι­ση στο…

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 11 Ιουνίου — Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία και δεν πρέπει να ξεχάσουμε

1184 π.Χ. Η Τροία κυριεύ­ε­ται και καί­γε­ται από τους Αχαιούς, σύμ­φω­να με τους υπο­λο­γι­σμούς του Ερα­το­σθέ­νη. 1572 Γεν­νιέ­ται ο Αγγλος θεα­τρι­κός συγ­γρα­φέ­ας Μπεν…

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 11 Ιουνίου

1184 π.Χ. Η Τροία κυριεύ­ε­ται και καί­γε­ται από τους Αχαιούς, σύμ­φω­να με τους υπο­λο­γι­σμούς του Ερα­το­σθέ­νη. https://atexnos.gr/%CE%BF%CF%83%CE%BF-%CF%85%CF%80%CE%AC%CF%81%CF%87%CE%BF%CF%85%CE%BD%CE%B5-%CE%B1%CF%87%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CE%AF-%CE%B8%CE%B1-%CF%85%CF%80%CE%AC%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%B9-%CE%BC%CE%B9%CE%B1-%CF%89/ 1572 Γεν­νιέ­ται ο Αγγλος θεα­τρι­κός συγγραφέας…

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 11 Ιουνίου

1184 π.Χ. Η Τροία κυριεύ­ε­ται και καί­γε­ται από τους Αχαιούς, σύμ­φω­να με τους υπο­λο­γι­σμούς του Ερα­το­σθέ­νη. https://atexnos.gr/%CE%BF%CF%83%CE%BF-%CF%85%CF%80%CE%AC%CF%81%CF%87%CE%BF%CF%85%CE%BD%CE%B5-%CE%B1%CF%87%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CE%AF-%CE%B8%CE%B1-%CF%85%CF%80%CE%AC%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%B9-%CE%BC%CE%B9%CE%B1-%CF%89/ 1572 Γεν­νιέ­ται ο…