Περιήγηση: Σαν σήμερα 11 Σεπτέμβρη

Ποίηση
Πάμπλο Νερούδα: «Έλα να γεννηθείς μαζί μου, αδελφέ…» — Μνήμη Σαλβαδόρ Αλιέντε

Επι­μέ­λεια: Οικο­δό­μος // Στις 11 Σεπτέμ­βρη του 1973 εκδη­λώ­νε­ται στη Χιλή στρα­τιω­τι­κό πρα­ξι­κό­πη­μα, σχε­δια­σμέ­νο και καθο­δη­γού­με­νο από τις αμε­ρι­κα­νι­κές μυστικές…