Περιήγηση: Σαν σήμερα 11 Σεπτεμβρίου

Πρόσωπα
Ντέιβιντ Ρικάρντο

Στις 11 Σεπτεμ­βρί­ου 1823 πεθαί­νει ο Ντέι­βιντ Ρικάρ­ντο. Αγγλος οικο­νο­μο­λό­γος, εκπρό­σω­πος της ιδε­ο­λο­γί­ας της αγγλι­κής βιο­μη­χα­νι­κής αστι­κής τάξης στην περίοδο…

Σκίτσα
11/9

Αν η 11/9 αξί­ζει μια στιγ­μή σιω­πής, τότε για την Παλαι­στί­νη αξί­ζει να μην ξαναμιλήσουμε… 

Σκίτσα
Η άλλη «11η Σεπτεμβρίου» που συγκλόνισε τον κόσμο

Εκδη­λώ­νε­ται αμε­ρι­κα­νο­κί­νη­το στρα­τιω­τι­κό πρα­ξι­κό­πη­μα στη Χιλή με επι­κε­φα­λής το στρα­τη­γό Αου­γκού­στο Πινο­σέτ. Ο Σοσια­λι­στής Πρό­ε­δρος, Σαλ­βα­δόρ Αλιέ­ντε, οχυ­ρώ­νε­ται στο Προ­ε­δρι­κό Μέγα­ρο και πέφτει νεκρός…

Ιστορία
Φωτογραφική ματιά στην ιστορία: Μια άλλη «11η Σεπτεμβρίου» που συγκλόνισε τον κόσμο

Σαν σήμε­ρα 11 Σεπτεμ­βρί­ου 1973 εκδη­λώ­νε­ται αμε­ρι­κα­νο­κί­νη­το στρα­τιω­τι­κό πρα­ξι­κό­πη­μα στη Χιλή με επι­κε­φα­λής το στρα­τη­γό Αου­γκού­στο Πινο­σέτ. Ο Σοσια­λι­στής Πρό­ε­δρος, Σαλ­βα­δόρ Αλιέ­ντε, οχυ­ρώ­νε­ται στο…