Περιήγηση: Σαν σήμερα 12 Δεκεμβρίου

Ιστορία
Η σφαγή στην Piazza Fontana

12-Δεκ-1969 ⏰ 16.37.13: ξεκι­νά­ει στην Ιτα­λία μια αλυ­σι­δω­τή αντί­δρα­ση εκρή­ξε­ων βομ­βών, αρχί­ζο­ντας από τη Banca nazionale dell’agricoltura (αγρο­τι­κή τρά­πε­ζα) του…