Περιήγηση: Σαν σήμερα 12 Ιουλίου

Πολιτισμός
“Μπορείς να κόψεις όλα τα λουλούδια, αλλά δεν μπορείς να εμποδίσεις την Άνοιξη να ‘ρθει”…

Στον μεγά­λο Χιλια­νό κομ­μου­νι­στή ποι­η­τή του κόσμου Πάμπλο Νερού­δα Όταν ο Φεδε­ρί­κο Γκαρ­θία Λόρ­κα παρου­σί­α­σε στη φιλο­σο­φι­κή σχο­λή στη Μαδρίτη…

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 12 Ιουλίου — Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία και δεν πρέπει να ξεχάσουμε

100 π.X. γεν­νή­θη­κε ο Ρωμαί­ος αυτο­κρά­το­ρας Γάιος Ιού­λιος Καί­σα­ρας 1536 πέθα­νε ο Ολλαν­δός ουμα­νι­στής και θεο­λό­γος, Έρα­σμος. 1817 γεν­νή­θη­κε ο δια­κε­κρι­μέ­νος Αμε­ρι­κα­νός συγγραφέας…

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 12 Ιουλίου

100 π.X. γεν­νή­θη­κε ο Ρωμαί­ος αυτο­κρά­το­ρας Γάιος Ιού­λιος Καί­σα­ρας https://atexnos.gr/γάιος-ιούλιος-καίσαρας-εφυής-πολιτικ/ 1536 πέθα­νε ο Ολλαν­δός ουμα­νι­στής και θεο­λό­γος, Έρα­σμος. 1817 γεν­νή­θη­κε ο δια­κε­κρι­μέ­νος Αμερικανός…

Σαν Σήμερα
Δημήτρης Μαρωνίτης, σπουδαίος ακαδημαϊκός δάσκαλος, πιστός στις αξίες και τα ιδανικά του

Γεν­νή­θη­κε το 1929 στη Θεσ­σα­λο­νί­κη, σπού­δα­σε στη Φιλο­σο­φι­κή Σχο­λή της πόλης και σε πανε­πι­στή­μια της Γερ­μα­νί­ας, ενώ αργό­τε­ρα έλα­βε διδακτορικό…