Περιήγηση: Σαν σήμερα 12 Μαΐου

Προτεινόμενο
Σαν σήμερα 12 Μαΐου – Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία

1820 Γεν­νή­θη­κε η Φλό­ρενς Νάι­τιν­γκεϊλ, Αγγλί­δα νοσο­κό­μα, που καθιέ­ρω­σε το λει­τούρ­γη­μα της νοσο­κό­μας ως επάγ­γελ­μα 1821 Σημειώ­νε­ται η πρώ­τη μεγά­λη μάχη της…

Προτεινόμενο
Σαν σήμερα 12 Μαΐου — Μια ματιά στην ιστορία του τόπου και του κόσμου

1820 Γεν­νή­θη­κε η Φλό­ρενς Νάι­τιν­γκεϊλ, Αγγλί­δα νοσο­κό­μα, που καθιέ­ρω­σε το λει­τούρ­γη­μα της νοσο­κό­μας ως επάγ­γελ­μα 1821 Σημειώ­νε­ται η πρώ­τη μεγά­λη μάχη της…

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 12 Μαΐου — Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία και δεν πρέπει να ξεχάσουμε

1820 Γεν­νή­θη­κε η Φλό­ρενς Νάι­τιν­γκεϊλ, Αγγλί­δα νοσο­κό­μα, που καθιέ­ρω­σε το λει­τούρ­γη­μα της νοσο­κό­μας ως επάγ­γελ­μα 1821 Σημειώ­νε­ται η πρώ­τη μεγά­λη μάχη της…

Μουσική
Βαγγέλης Περπινιάδης

Βαγ­γέ­λης Περ­πι­νιά­δης, γιος του Στελ­λά­κη Περ­πι­νιά­δη, από τον οποίο επη­ρε­ά­στη­κε. Γεν­νή­θη­κε στην Κοκ­κι­νιά την 1 Σεπτμ­βρί­ου 1929. Παι­δί ήθε­λε να γίνει…

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 12 Μαΐου

1820 Γεν­νή­θη­κε η Φλό­ρενς Νάι­τιν­γκεϊλ, Αγγλί­δα νοσο­κό­μα, που καθιέ­ρω­σε το λει­τούρ­γη­μα της νοσο­κό­μας ως επάγ­γελ­μα 1821 Σημειώ­νε­ται η πρώ­τη μεγά­λη μάχη της…

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 12 Μαΐου

1820 Γεν­νή­θη­κε η Φλό­ρενς Νάι­τιν­γκεϊλ, Αγγλί­δα νοσο­κό­μα, που καθιέ­ρω­σε το λει­τούρ­γη­μα της νοσο­κό­μας ως επάγ­γελ­μα 1821 Σημειώ­νε­ται η πρώ­τη μεγά­λη μάχη…