Περιήγηση: Σαν σήμερα 12 Μαρτίου

Προτεινόμενο
Σαν σήμερα 12 Μαρτίου — Μια ματιά στην ιστορία του τόπου και του κόσμου

1881 Γεν­νιέ­ται στη Θεσ­σα­λο­νί­κη ο Μου­στα­φά Κεμάλ, που απο­κλή­θη­κε Ατα­τούρκ (πατέ­ρας των Τούρ­κων). Ιδρυ­τής του σύγ­χρο­νου κοσμι­κού κρά­τους της Τουρ­κί­ας, καθιέρωσε…

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 12 Μαρτίου — Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία και δεν πρέπει να ξεχάσουμε

1881 Γεν­νιέ­ται στη Θεσ­σα­λο­νί­κη ο Μου­στα­φά Κεμάλ, που απο­κλή­θη­κε Ατα­τούρκ (πατέ­ρας των Τούρ­κων). Ιδρυ­τής του σύγ­χρο­νου κοσμι­κού κρά­τους της Τουρ­κί­ας, καθιέρωσε…

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 12 Μαρτίου

1881 Γεν­νιέ­ται στη Θεσ­σα­λο­νί­κη ο Μου­στα­φά Κεμάλ, που απο­κλή­θη­κε Ατα­τούρκ (πατέ­ρας των Τούρ­κων). Ιδρυ­τής του σύγ­χρο­νου κοσμι­κού κρά­τους της Τουρ­κί­ας, καθιέρωσε…

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 12 Μαρτίου 

1881 Γεν­νιέ­ται στη Θεσ­σα­λο­νί­κη ο Μου­στα­φά Κεμάλ, που απο­κλή­θη­κε Ατα­τούρκ (πατέ­ρας των Τούρ­κων). Ιδρυ­τής του σύγ­χρο­νου κοσμι­κού κρά­τους της Τουρ­κί­ας, καθιέρωσε…