Περιήγηση: Σαν σήμερα 13 Μαΐου

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 13 Μαΐου — Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία και δεν πρέπει να ξεχάσουμε

1497 Ο Πάπας Αλέ­ξαν­δρος ΣΤ΄ αφο­ρί­ζει τον Τζι­ρό­λα­μο Σαβο­να­ρό­λα, ιερέα και κυβερ­νή­τη της Φλω­ρε­ντί­ας, γνω­στό για το μένος του κατά της…

Πρόσωπα
Ιγκόρ Σικόρσκι

Στις 25 Μαΐ­ου 1889 γεν­νιέ­ται ο εφευ­ρέ­της του ελι­κο­πτέ­ρου Ιγκόρ Σικόρ­σκι, στο Κίε­βο της τότε Σοβιε­τι­κής Ένω­σης (σημε­ρι­νή Ουκρα­νία) ως το…

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 13 Μαΐου

1497 Ο Πάπας Αλέ­ξαν­δρος ΣΤ΄ αφο­ρί­ζει τον Τζι­ρό­λα­μο Σαβο­να­ρό­λα, ιερέα και κυβερ­νή­τη της Φλω­ρε­ντί­ας, γνω­στό για το μένος του κατά της…