Περιήγηση: Σαν σήμερα 13 Μαΐου

Stop Carre
Σαν σήμερα 13 Μαΐου

1497 Ο Πάπας Αλέξανδρος ΣΤ΄ αφορίζει τον Τζιρόλαμο Σαβοναρόλα, ιερέα και κυβερνήτη της Φλωρεντίας, γνωστό για το μένος του κατά της…

Stop Carre
Σαν σήμερα 13 Μαΐου

1497 Ο Πάπας Αλέξανδρος ΣΤ΄ αφορίζει τον Τζιρόλαμο Σαβοναρόλα, ιερέα και κυβερνήτη της Φλωρεντίας, γνωστό για το μένος του κατά…