Περιήγηση: Σαν σήμερα 13 Μαρτίου

Κινηματογράφος
Λάμπρος Κωνσταντάρας: Ο ζεν πρεμιέ που μας θυμίζει ότι «Υπάρχει και Φιλότιμο»

Υπήρ­ξε ένας από τους κορυ­φαί­ους και πιο αγα­πη­μέ­νους ηθο­ποιούς της χρυ­σής επο­χής του παλιού ελλη­νι­κού κινη­μα­το­γρά­φου, που μπο­ρού­με να απολαμβάνουμε…

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 13 Μαρτίου — Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία και δεν πρέπει να ξεχάσουμε

1639 Το Πανε­πι­στή­μιο Χάρ­βαρντ παίρ­νει το όνο­μα του από τον Που­ρι­τα­νό ιερέα, Τζον Χάρ­βαρντ, ευερ­γέ­τη του ιδρύ­μα­τος. 1733 Γεν­νιέ­ται ο Τζό­ζεφ Πρίστλεϊ.…

Πρόσωπα
Τζόζεφ Πρίστλεϊ

Στις 13 Μαρ­τί­ου 1733 γεν­νιέ­ται ο Τζό­ζεφ Πρί­στλεϊ. Αγγλος φιλό­σο­φος, φαρ­μα­κο­ποιός και ερα­σι­τέ­χνης φυσι­κός. Με τις επι­στη­μο­νι­κές του εργα­σί­ες κάλυ­ψε τους…