Περιήγηση: Σαν σήμερα 13 Φεβρουαρίου

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 13 Φεβρουαρίου — Τα σημαντικότερα γεγονότα

1754 Γεν­νή­θη­κε ο Ταλεϊ­ράν­δος. Γάλ­λος πολι­τι­κός και διπλω­μά­της. https://atexnos.gr/ταλεϊράνδος-συνώνυμο-της-πολιτικής‑α/ 1766 Γεν­νή­θη­κε ο Τόμας Μάλ­θους, άγγλος οικο­νο­μο­λό­γος και ιερω­μέ­νος, που θεω­ρεί­ται ο…

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 13 Φεβρουαρίου

1754 Γεν­νή­θη­κε ο Ταλεϊ­ράν­δος. Γάλ­λος πολι­τι­κός και διπλω­μά­της. https://atexnos.gr/ταλεϊράνδος-συνώνυμο-της-πολιτικής‑α/ 1766 Γεν­νή­θη­κε ο Τόμας Μάλ­θους, άγγλος οικο­νο­μο­λό­γος και ιερω­μέ­νος, που θεω­ρεί­ται ο…

Πρόσωπα
Ταλεϊράνδος, συνώνυμο της πολιτικής ανηθικότητας και της διαφθοράς

Στις 13 Φεβρουα­ρί­ου 1754 γεν­νή­θη­κε ο Ταλεϊ­ράν­δος. Γάλ­λος πολι­τι­κός και διπλω­μά­της, υπη­ρέ­της πολ­λών αφε­ντά­δων. Το 1796 έγι­νε για πρώ­τη φορά υπουρ­γός Εξωτερικών…