Περιήγηση: Σαν σήμερα 14 Αυγούστου

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 14 Αυγούστου — Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία και δεν πρέπει να ξεχάσουμε

1771 γεν­νή­θη­κε στο Εδιμ­βούρ­γο ο Σκο­τσέ­ζος ιστο­ρι­κός, συγ­γρα­φέ­ας και ποι­η­τής, που τιμή­θη­κε με τίτλο ευγε­νεί­ας για τα συγ­γράμ­μα­τά του, Σερ Γουόλτερ…

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 14 Αυγούστου

1771 γεν­νή­θη­κε στο Εδιμ­βούρ­γο ο Σκο­τσέ­ζος ιστο­ρι­κός, συγ­γρα­φέ­ας και ποι­η­τής, που τιμή­θη­κε με τίτλο ευγε­νεί­ας για τα συγ­γράμ­μα­τά του, Σερ Γουόλτερ…