Περιήγηση: Σαν σήμερα 14 Ιουλίου

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 14 Ιουλίου — Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία και δεν πρέπει να ξεχάσουμε

1789 πέφτει η Βαστί­λη, σύμ­βο­λο του γαλ­λι­κού απο­λυ­ταρ­χι­κού καθε­στώ­τος. Ξεκι­νά η Γαλ­λι­κή Επα­νά­στα­ση. 1795 η “Μασ­σα­λιώ­τι­δα” υιο­θε­τεί­ται και επί­ση­μα ως ο εθνι­κός ύμνος…

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 14 Ιουλίου 

1789 Πέφτει η Βαστί­λη, σύμ­βο­λο του γαλ­λι­κού απο­λυ­ταρ­χι­κού καθε­στώ­τος. Ξεκι­νά η Γαλ­λι­κή Επα­νά­στα­ση. Ετσι και αλλιώς. Εφό­σον θα φύγουν αυτές Οι…