Περιήγηση: Σαν σήμερα 14 Μαρτίου

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 14 Μαρτίου

1489 Η βασί­λισ­σα της Κύπρου, Κατε­ρί­να Κορ­νά­ρο, που­λά­ει το βασί­λειό της στους Βενε­τούς. 1492 Η βασί­λισ­σα Ισα­βέλ­λα της Ισπα­νί­ας δια­τάσ­σει τους 150.000…