Περιήγηση: Σαν σήμερα 15 Δεκεμβρίου

Κινηματογράφος
Μπλέικ Έντουαρντς: Ο σκηνοθέτης πίσω από τον Επιθεωρητή Κλουζό και «Το Πάρτι» των ονείρων μας

Μας χάρι­σε απλό­χε­ρα το γέλιο, πολ­λές φορές μέχρι δακρύ­ων, χωρίς να ξεπέ­σει ποτέ στο φτη­νό, το χοντρο­κομ­μέ­νο. Αντι­θέ­τως, κρα­τού­σε με…

Κινηματογράφος
Νίκος Κούνδουρος, από τους πρωτεργάτες του ελληνικού Κινηματογράφου

Στις 15 Δεκεμ­βρί­ου 1926 γεν­νή­θη­κε ο σκη­νο­θέ­της Νίκος Κούν­δου­ρος, από τους πρω­τερ­γά­τες του ελλη­νι­κού Κινη­μα­το­γρά­φου και του ελλη­νι­κού Πολι­τι­σμού. Ο…

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 15 Δεκεμβρίου

37 Γεν­νή­θη­κε ο Ρωμαί­ος αυτο­κρά­το­ρας, Τιβέ­ριος Κλαύ­διος Νέρων Δομι­τια­νός Καί­σαρ, γνω­στό­τε­ρος ως Νέρων 533 Ο στρα­τη­γός Βελισ­σά­ριος νικά τους Βαν­δά­λους του βασιλιά…