Περιήγηση: Σαν σήμερα 16 Ιουλίου

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 16 Ιουλίου — Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία και δεν πρέπει να ξεχάσουμε

622 Εγί­ρα, αρχή του μωα­με­θα­νι­κού ημε­ρο­λο­γί­ου. 1054 Ο Πατριάρ­χης Κων­στα­ντι­νου­πό­λε­ως Μιχα­ήλ Κηρου­λά­ριος επι­ση­μο­ποιεί το σχί­σμα των Εκκλη­σιών και αφο­ρί­ζε­ται από τους απεσταλμένους…

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 16 Ιουλίου

622 Εγί­ρα, αρχή του μωα­με­θα­νι­κού ημε­ρο­λο­γί­ου. 1054 Ο Πατριάρ­χης Κων­στα­ντι­νου­πό­λε­ως Μιχα­ήλ Κηρου­λά­ριος επι­ση­μο­ποιεί το σχί­σμα των Εκκλη­σιών και αφο­ρί­ζε­ται από τους απεσταλμένους…

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 16 Ιουλίου

622 Εγί­ρα, αρχή του μωα­με­θα­νι­κού ημε­ρο­λο­γί­ου. 1054 ο Πατριάρ­χης Κων­στα­ντι­νου­πό­λε­ως Μιχα­ήλ Κηρου­λά­ριος επι­ση­μο­ποιεί το σχί­σμα των Εκκλη­σιών και αφο­ρί­ζε­ται από…