Περιήγηση: Σαν σήμερα 16 Ιουλίου

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 16 Ιουλίου

622 Εγίρα, αρχή του μωαμεθανικού ημερολογίου. 1054 Ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Μιχαήλ Κηρουλάριος επισημοποιεί το σχίσμα των Εκκλησιών και αφορίζεται από τους απεσταλμένους…

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 16 Ιουλίου

622 Εγίρα, αρχή του μωαμεθανικού ημερολογίου. 1054 ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Μιχαήλ Κηρουλάριος επισημοποιεί το σχίσμα των Εκκλησιών και αφορίζεται από…